واحد حقوقی شرکت سیاحتی علیصدر همزمان از بدو تاسیس شرکت تشکیل و همواره یار و همراه شرکت در پیشبرد امور و اهداف بوده و با مدیریت آقای مهدی کرمی اداره می شود .

از جمله وظایف این واحد:

اخذ پیش نویس و تا عقد قراردادهای حقیقی و حقوقی شرکت -بررسی و نظارت لوایح و دفاعیه های تهیه شده توسط کارشناسان -اظهار نظر در آئین نامه ها

شرکت در جلسات رسیدگی به شکایات و دفاع از منافع شرکت -برگزاری مناقصات و مزایدات شرکت و .....

8276056-0813  :شماره تلفن

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید : پست الکترونیک